Chi tiết sản phẩm

TÁCH KHUÔN

Mã sản phẩm :
Giá : Liên hệ
Mô tả : Tách khuôn bắng dung dịch thích hợp, tránh khuôn bị dính trong khi dập.
Next đối tác Prev đối tác