Chi tiết sản phẩm

UỐN ỐNG

Mã sản phẩm :
Giá : Liên hệ
Mô tả : Ống sau khi được cắt theo kích thước thích hợp qua thiết bị uốn ống định hình phù hợp yêu cầu sẩn phẩm
Next đối tác Prev đối tác