Về chúng tôi

Chúng tôi đã may mắn được đào tạo để trở thành giáo viên Yoga qua chương trình Sivananda Yoga chính thống có nguồn gốc từ trải nghiệm của hai vị thầy tổ là Swami Sivananda và Swami Vishnu Devananda, người Ấn.

Next đối tác Prev đối tác